COVID-19: Wat verandert er voor u?
Menu

Afspraken en openingstijden

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag is de praktijk geopend van 8.00 - 17.00 uur.

Tussen 10.00 - 10.30 uur en 12.30 - 14.00 uur hebben we overleg/pauze en zijn we alleen voor spoedgevallen open.

Afspraken

Afspraken worden telefonisch gemaakt via telefoonnummer 0320-251642

Van 8.00-10.00 uur, 10.30-12.30 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur kunt u bellen voor het maken van afspraken voor het spreekuur van de arts, de praktijkondersteuner of van de assistente, voor het aanvragen van een visite of voor overleg met de assistente. Voor uitslagen van onderzoek belt u tussen 14.00-16.30 uur. (telefoon keuzemenu 2).

Wij maken gebruik van een keuzemenu waarbij u diverse keuzes kunt intoetsen;

Toets 1 alleen te gebruiken voor SPOED zaken (dit zijn situaties waarbij met spoed overleg gewenst is met de assistent voor een beoordeling in ernstig medische zaken)

Toets 2 voor het maken van afspraken en het opvragen van uitslagen of aanvragen van herhaalrecepten

Wijzigingen

U wordt verzocht wijzigingen in de gezinssituatie, adres- en telefoonnummer door te geven aan de assistente.

Spreekuur

Eén spreekuurbezoek is bedoeld voor één hulpvraag. Dit duurt over het algemeen 10 minuten. Als u meerdere vragen heeft of een langer gesprek wilt, vragen wij u bij het maken van de afspraak dat aan te geven. De assistente zal u altijd vragen naar de aard van uw bezoek. Dit doet zij om het spreekuur zo goed mogelijk in te plannen en om in te kunnen schatten of uw afspraak eventueel met adviezen, een telefonisch contact met de huisarts of met een telefonisch advies afgehandeld kan worden.

Indien u uw afspraak niet kunt laten doorgaan wilt u dit dan tijdig afzeggen bij de assistente? Niet afzeggen van een geplande afspraak kan leiden tot kosten.

Telefonisch spreekuur

Soms is het mogelijk een vraag kort telefonisch te stellen. De assistente zal u dan op het telefonisch spreekuur inplannen; dat betekent dat de arts u in de loop van de dag terug zal bellen.

Uitslagen van onderzoeken

Voor het opvragen van uitslagen van onderzoeken kunt u bellen tussen 14.00 en 16.30 hr.

De assistente geeft dan door wat de artsen specifiek bij de uitslagen hebben geschreven in het journaal van de patiënt. Als de arts nog extra contact met u wil voor overleg zal dat ook bij het telefonisch contact aan u door worden gegeven.

Visite

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen bijvoorbeeld omdat u te ziek bent, slecht ter been of (tijdelijk) gehandicapt, kunt u bellen voor het aanvragen van een visite. Onze voorkeur gaat uit om een patiënt op de praktijk te onderzoeken omdat de mogelijkheden voor beoordeling en behandeling optimaal zijn. De aanvraag voor en visite graag doorgeven voor 10.00 uur.

Buiten kantooruren

Heeft u in de avond, nacht of in het weekeinde dringend een arts nodig dan belt u 0900-3336333

Bij een noodsituatie toetst u direct een “1” in zodra u de stem hoort en dan wordt u direct te woord gestaan. Dit contact is dan met de telefoonpost in Zwolle. Zij zullen verder met u beslissen welke stap genomen kan worden. U kunt naar de huisartspost in Lelystad worden verwezen. Deze post bevindt zich aan de achterzijde van het ziekenhuis in Lelystad.

Buiten kantooruren verwijst ons antwoordapparaat naar dit nummer.

Waarnemende huisarts

Woensdag wordt de praktijk waargenomen door mevr. M. Vermeulen, huisarts.

Afspraak maken

Tel. (0320) 25 16 42
tussen 08.30-10.00 uur,
10.30-12.00 uur en
13.30-16.00 uur.

Spoedgevallen

Maandag t/m vrijdag van 8-17 uur
Tel 0320- 25 16 42, toets 1.

's Avonds, 's nachts, weekend en feestdagen belt u 0900- 333 6 333.
Spoedgevallen zijn alle medische vragen die niet kunnen wachten tot het mogelijk is de praktijk op regulieren wijze te bereiken.

Locatie

Gezondheidscentrum Pauwendaal
Pauwenburg 160 B 
8226 TA LELYSTAD

Route plannen >