COVID-19: Wat verandert er voor u?
Menu

Overige informatie

Jaarverslag/beleidsplan

Privacyverklaring

Klachten

Klagen heeft bij veel mensen een negatieve klank, het wordt vaak gezien als zeuren of mopperen. Dat is jammer, want het uiten van een klachten kan bijdragen aan verbetering. Een klacht kan ook een suggestie voor verbetering betekenen. Vaak zijn mensen bang om een klacht in te dienen. Blijven medewerkers wel aardig? Wordt ik nog wel goed geholpen? De angst voor zo'n reactie is begrijpelijk maar toch niet terecht. Alle medewerkers van Pauwendaal hebben geleerd dat op- en aanmerkingen en suggesties juist waardevol kunnen zijn. De medewerkers kunnen hier van leren.

Indien u ontevreden bent kunt u dit het beste bespreken met de betrokken persoon of met dhr A Borsboom, praktijkhouder. 

De mogelijkheid bestaat dat u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht. Met ingang van 2017 zijn de huisartsen van gezondheidscentrum Pauwendaal aangesloten bij Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (skge). Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl ook kunt u hen eventueel telefonisch bereiken op nummer: 088-0229190.

Als u er met uw huisarts niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klachten vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. De onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patienten en uit leden namens de huisarts. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl .

Praktijkfolder

Formulieren

  • Urineonderzoek bij plasklachten (pdf)
    Graag dit formulier invullen en inleveren bij de te onderzoeken urine (in een afgesloten schoon potje met uw naam en geboortedatum)
    Liefst ochtend urine, inleveren voor 10uur in de ochtend, uitslagen zijn op te vragen na 14uur in de middag.
  • Verhuisbericht/verandering zorgverzekering (pdf)
    Indien uw woon/telefoon- of verzekeringsgegevens veranderen dan graag dit formulier invullen en bij de assistente inleveren

Websites van de andere disciplines in het gezondheidscentrum

Klik hier voor meer nuttige websites

Afspraak maken

Tel. (0320) 25 16 42
tussen 08.30-10.00 uur,
10.30-12.00 uur en
13.30-16.00 uur.

Spoedgevallen

Maandag t/m vrijdag van 8-17 uur
Tel 0320- 25 16 42, toets 1.

's Avonds, 's nachts, weekend en feestdagen belt u 0900- 333 6 333.
Spoedgevallen zijn alle medische vragen die niet kunnen wachten tot het mogelijk is de praktijk op regulieren wijze te bereiken.

Locatie

Gezondheidscentrum Pauwendaal
Pauwenburg 160 B 
8226 TA LELYSTAD

Route plannen >