COVID-19: Wat verandert er voor u?
Menu

Praktijkverpleegkundige

Wendy

De praktijkverpleegkundige is speciaal opgeleid om mensen met chronische aandoeningen te volgen en te ondersteunen. Zij houdt gegevens volgens een speciaal informatiesysteem bij en werkt samen met u en de huisarts aan een optimale gezondheid.

Mevrouw W. de Ruijter houdt op donderdag en vrijdag spreekuur voor patiënten met suikerziekte, hart- en vaatziekte, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, astma/COPD.

 

Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheid Zorg

Vanaf 1 januari 2015 is er in het Gezondheidscentrum een Praktijkondersteuner GGZ werkzaam. Vanaf 1 januari 2017 is Mevrouw C. Rebel beschikbaar op de woensdagen en vrijdagen voor ondersteunende gesprekken.
Patiënten met psychische of psychosociale klachten kunnen nu laagdrempelig in het gezondheidscentrum terecht voor begeleiding en/of kortdurende behandeling. Na een intake fase zal er een advies volgen over behandeling binnen het gezondheidscentrum onder supervisie van de huisarts, of wordt er doorverwezen voor vervolgbehandeling bij de Maatschappelijke Dienst Flevoland, Basis GGZ of Specialistische GGZ.

Gesprekken bij de POH-GGZ vinden plaats na verwijzing van de huisarts. De zorg die de POH-GGZ levert valt onder de basiszorg en wordt door uw zorgverzekeraar vergoed.

Afspraak maken

Tel. (0320) 25 16 42
tussen 08.30-10.00 uur,
10.30-12.00 uur en
13.30-16.00 uur.

Spoedgevallen

Maandag t/m vrijdag van 8-17 uur
Tel 0320- 25 16 42, toets 1.

's Avonds, 's nachts, weekend en feestdagen belt u 0900- 333 6 333.
Spoedgevallen zijn alle medische vragen die niet kunnen wachten tot het mogelijk is de praktijk op regulieren wijze te bereiken.

Locatie

Gezondheidscentrum Pauwendaal
Pauwenburg 160 B 
8226 TA LELYSTAD

Route plannen >