COVID-19: Wat verandert er voor u?
Menu

Afspraken en openingstijden

Afspraken

Afspraken voor het spreekuur, een telefonische afspraak of een huisbezoek worden gemaakt tussen 8.00-10.00 uur en tussen 10.30 en 12.00 uur op tel. 0320-252993. Voor een consult wordt maximaal 10 minuten ingepland. Indien nodig, kan een dubbelconsult worden ingepland.

Spoedgevallen

Maandag tot en met vrijdag van 8.00-17.00 uur telefoon 0320-252993, toets 1.

’s Avonds , ’s nachts, weekend en feestdagen belt u 0900-333 6 333.

Spoedgevallen zijn alle medische vragen die niet kunnen wachten.

Uitslagen

Voor uitslagen van onderzoek kunt u dagelijks tussen 13.30 -15.00 uur de assistente bellen op tel. 0320-252993.

Telefonisch consult

Aanvragen via de assistente op tel.0320-252993. De dokter belt dezelfde dag terug.

Huisartsenpost

Voor geneeskundige hulp buiten de praktijkuren is er de huisartsenpost.

Na een telefonische intake met de doktersassistente zal zij u een advies geven. Zij bepaalt, in overleg met de dienstdoende huisarts, of het nodig is dat de huisarts u dezelfde avond/dag/nacht nog ziet of dat het kan wachten tot de volgende werkdag.

Waarnemende huisarts

Op maandag en donderdag wordt de praktijk waargenomen door mevr. Maita Vermeulen, huisarts.

Praktijkverpleegkundige

Mevrouw Wendy Ruijter houdt op maandag en dinsdag spreekuur voor patiënten met suikerziekte, hart- en vaatziekte, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, astma/COPD.

POH-GGZ

POH-GGZ, mevrouw Christa Rebel, is op woensdag beschikaar voor gesprekken.

Wratten spreekuur

Dagelijks kunt u wratten laten behandelen. U kunt hiervoor bij de assistente een afspraak maken.

Wijzigingen

U wordt verzocht wijzigingen in de gezinssituatie, adres- en telefoon-wijzigingen, verandering van verzekering door te geven aan de assistente.

Gezondheidscentrum Pauwendaal

In het gebouw zijn de volgende (para)medici ook werkzaam: apothekers(apotheek Reuvers), fysio- en manueel therapeuten, mensendieck therapeut, verloskundigen(verloskundige praktijk De Lelie), diëtiste, maatschappelijk werkers, psychiater en een sociaal psychiatrisch verpleegkundige.

Dhr. R.B.Munshi is een vrijgevestigd huisarts, die voor eigen rekening en risico de huisartsgeneeskunde beoefent. In hetzelfde centrum hebben dhr. A.N.J.Borsboom, mevr. H.Germans-Koops en mevr. C.Verhoog hun praktijk.

Huisbezoek

Huisbezoeken zijn alleen mogelijk indien u om medische redenen niet naar de praktijk kunt komen.

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag is de praktijk geopend van 8.00-17.00 uur.

Tussen 10.00-10.30uur en 12.30-13.30uur hebben we overleg/pauze en zijn we alleen voor spoedgevallen open.

Afspraak maken

 Tel. (0320) 25 29 93
tussen 08.00-10.00 uur en 10.30-12.00 uur.

Spoedgevallen

Maandag t/m vrijdag van 8-17 uur
Tel 0320- 252993, toets 1.

's Avonds, 's nachts, weekend en feestdagenbelt u 0900- 333 6 333.
Spoedgevallen zijn alle medische vragen die niet kunnen wachten tot het mogelijk is de praktijk op regulieren wijze te bereiken.

Locatie

Gezondheidscentrum Pauwendaal
Pauwenburg 160 B 
8226 TA LELYSTAD

Route plannen >