COVID-19: Wat verandert er voor u?
Menu

COVID-19. Wat verandert er voor u?

Geachte patiënten van Huisartsenpraktijken Pauwendaal

Als uw huisarts wil ik u graag op de hoogte stellen van de maatregelen die wij hebben moeten treffen in verband met het Covid-19 virus. Dit virus heeft op dit moment grote gevolgen voor ons dagelijkse leven en de dagelijkse gang van zaken in de praktijk.
Het virus wordt overgebracht d.m.v. contacten met anderen. Uw allerbeste bescherming is dan ook het aantal contacten maximaal te beperken.

  • Als allereerste wil ik u met klem verzoeken niet naar de praktijk te komen als u geen afspraak heeft! We proberen uw vragen zoveel mogelijk telefonisch te beantwoorden. Dit is voor uzelf de beste bescherming en ook voor ons personeel in de praktijk.
  • De consulten voor de poh-somatiek en ggz worden vanaf nu alleen nog telefonisch gedaan.
  • De assistente bepaald in overleg met de huisarts of u in aanmerking komt voor een afspraak op spreekuur.

Krijgt u tussen het maken van de afspraak en het daadwerkelijke tijdstip van uw afspraak te maken met de volgende klachten; hoesten, verkoudheid, keelpijn, koorts kom dan niet naar de praktijk maar bel met de assistente.

Voorlichting en sociale media

U kunt zichzelf het beste informeren via de site van de RIVM, dat is www.rivm.nl. Controleer berichtgeving over het virus via de sociale media altijd met dat van de officiële instanties (RIVM).
Op onze website proberen we altijd het meest actuele beleid door te geven. Er is ook een landelijk informatienummer beschikbaar 0800-1351 voor uw vragen over het virus en wat u moet doen als u denkt het virus te hebben.

Hoesten, niezen, keelpijn, koorts.

Wat doet u als u denkt dat u besmet bent met het Covid-19 virus (Corona). U kijkt op de site van het RIVM. U kunt ook bellen met 0800-1351. U belt alleen met de praktijk als de bij het virus behorende klachten langere tijd aanhouden of verergeren.

Samenvattend

  • Probeer zoveel mogelijk uw contacten met anderen te beperken. Houd afstand van elkaar.
  • Kom niet naar de praktijk zonder afspraak.
  • Informatie vindt u op de website van het RIVM
  • U kunt geen specialistenbrieven en herhaalrecepten bij de balie afhalen, deze worden per post of email verstuurd.
  • Denkt u besmet te zijn met het Covid-19 virus volg dan de instructies zoals boven beschreven. Kom in ieder geval niet naar de praktijk!

Samen zitten we in een situatie die we nog niet eerder hebben meegemaakt, nieuw voor u als patiënt maar ook nieuw voor ons als arts of als medewerker van een van onze praktijken. Wij doen ons uiterste best om uw zorg zo goed mogelijk te blijven organiseren en te verlenen en hopen op uw begrip en flexibiliteit nu vele dingen anders georganiseerd moeten worden dan dat we gewend zijn.

Met vriendelijke groet,
Team Pauwendaal