COVID-19: Wat verandert er voor u?
Menu

Afspraken en openingstijden

Afspraken worden telefonisch gemaakt via telefoonnummer 0320-411774

Van 8.00-10.00 uur, 10.30-12.30 uur en tussen 13.30 en 17.00 uur kunt u bellen voor het maken van afspraken voor het spreekuur van de arts, de praktijkondersteuner of van de assistente, voor het aanvragen van een visite of voor overleg met de assistente. Voor uitslagen van onderzoek belt u tussen 13.30-17.00 uur. (telefoon keuzemenu 4)

Het kan soms erg druk zijn aan de telefoon, bijvoorbeeld tussen 8.00-10.00 uur en vooral op de maandagochtend. Het kan dan verstandig zijn om het later, bijvoorbeeld in de middag opnieuw te proberen.

Wij maken gebruik van een keuzemenu waarbij u diverse keuzes kun intoetsen;

Toets 1 alleen te gebruiken voor SPOED zaken (dit zijn situaties waarbij met spoed overleg gewenst is met de assistent voor een beoordeling in ernstig medische zaken)

Toets 2 voor het aanvragen van herhaalrecepten (zie daarvoor HERHAALRECEPTEN).

Toets 3 voor het maken van afspraken en vragen aan de doktersassistente.
Toets 4 voor uitslagen (13.30-17.00 uur).
Toets 5 voor uitsluitend collega's en specialisten

Spreekuur

Eén spreekuurbezoek is bedoeld voor één hulpvraag. Dit duurt over het algemeen 10 minuten. Als u meerdere vragen heeft of een langer gesprek wilt, vragen wij u bij het maken van de afspraak dat aan te geven. De assistente zal u altijd vragen naar de aard van uw bezoek. Dit doet zij om het spreekuur zo goed mogelijk in te plannen en om in te kunnen schatten of uw afspraak eventueel met adviezen, een telefonisch contact met de huisarts of met een telefonisch advies afgehandeld kan worden.

Indien u uw afspraak niet kunt laten doorgaan wilt u dit dan tijdig afzeggen bij de assistente? Niet afzeggen van een geplande afspraak kan leiden tot kosten.

Telefonisch spreekuur

Soms is het mogelijk een vraag kort telefonisch te stellen. De assistente zal u dan op het telefonisch spreekuur inplannen; dat betekent dat de arts u in de loop van de dag terug zal bellen.

Uitslagen van onderzoeken

Voor het opvragen van uitslagen van onderzoeken kunt u bellen tussen 13.30 en 17.00 uur

De assistente geeft dan door wat de artsen specifiek bij de uitslagen hebben geschreven in het journaal van de patient. Als de arts nog extra contact met u wil voor overleg zal dat ook bij het telefonisch contact aan u door worden gegeven.

Visite

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen bijvoorbeeld omdat u te ziek bent, slecht ter been of (tijdelijk) gehandicapt, kunt u bellen voor het aanvragen van een visite. Onze voorkeur gaat uit om een patient op de praktijk te onderzoeken omdat de mogelijkheden voor beoordeling en behandeling optimaal zijn. De aanvraag voor en visite graag doorgeven VOOR 10.00 uur.

Buiten kantooruren

Heeft u in de avond, nacht of in het weekeinde dringend een arts nodig dan belt u 0900-3336333

Bij een noodsituatie toetst u direct een “1”in zodra u de stem hoort en dan wordt u direct te woord gestaan. Dit contact is dan met de telefoonpost in Zwolle; zij zullen verder met u beslissen welke stap genomen kan worden. U kunt naar de huisartspost in Lelystad worden verwezen. Deze post bevindt zich aan de achterzijde van het ziekenhuis in Lelystad.

Buiten kantooruren verwijst ons antwoordapparaat naar dit nummer.

Afspraak maken

Tel. (0320) 41 17 74
tussen 08.00-10.00 uur, 10.30-12.00 uur en 13.30-17.00 uur.

Spoedgevallen

Maandag t/m vrijdag van 8-17 uur
Tel 0320- 411774, toets 1.

's Avonds, 's nachts, weekend en feestdagen belt u 0900- 333 6 333.
Spoedgevallen zijn alle medische vragen die niet kunnen wachten tot het mogelijk is de praktijk op regulieren wijze te bereiken.

Locatie

Gezondheidscentrum Pauwendaal
Pauwenburg 160 B 
8226 TA LELYSTAD

Route plannen >