Afspraken – Huisartsen Pauwendaal – Lelystad
Header afbeelding
Huisartsen Pauwendaal
Pauwenburg 160B 8226 TA
Lelystad

Afspraken

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8.00 – 17.00 uur. Tussen 10.00 – 10.30 uur en 12.30 – 14.00 uur hebben we overleg/pauze en zijn we alleen voor spoedgevallen open.

Afspraken

Afspraken kunt u maken tussen 08:00-10:00, 10:30-12:30 en 14:00 en 16:00 op telefoonnummer: 0320-251642.

Eén spreekuurbezoek is bedoeld voor één hulpvraag. Voor een consult wordt maximaal 10 minuten gereserveerd. Indien nodig kan er een dubbelconsult ingepland worden.
De assistente zal u altijd vragen naar de aard van uw bezoek. Dit doet zij om het spreekuur zo goed mogelijk in te plannen en om in te kunnen schatten of uw afspraak eventueel met adviezen, een telefonisch contact met de huisarts of met een telefonisch advies afgehandeld kan worden.
Indien u uw afspraak niet kunt laten doorgaan wilt u dit dan tijdig afzeggen bij de assistente? Niet afzeggen van een geplande afspraak kan leiden tot kosten.

Telefooncentrale

Om u beter van dienst te zijn maken we gebruik van een keuzemenu:
Toets 1 voor spoedsituaties
Toets 2 voor het inspreken van herhaalrecepten
Toets 3 voor het maken van afspraken en vragen aan de assistente
Toets 4 voor uitslagen (14:00-16.00 uur)
Toets 5 deze is uitsluitend voor collega’s

Uitslagen

U kunt voor uitslagen van onderzoeken dagelijks tussen 14.00-16.00 uur de assistente bellen op tel: 0320-251642. (toets 4)

Telefonisch consult

De huisarts kan na overleg met de assistente u terugbellen, dat betekent dat de arts u in de loop van de dag terug zal bellen.
Wijzigingen
U wordt verzocht wijzigingen in de gezinssituatie, adres- en telefoonnummer door te geven aan de assistente.

Huisbezoek

Huisbezoeken zijn alleen mogelijk indien u om medische redenen niet naar de praktijk kunt komen. Hiervoor kunt een afspraak maken via de doktersassistente, zij kan in overleg met u ook inschatten op welke termijn dit noodzakelijk is. De aanvraag voor en visite graag doorgeven voor 10.00 uur.

Buiten kantooruren

Heeft u in de avond, nacht of in het weekeinde dringend een arts nodig dan belt u 0900-3336333
Bij een noodsituatie toetst u direct een “1” in zodra u de stem hoort en dan wordt u direct te woord gestaan. Dit contact is dan met de telefoonpost in Zwolle. Zij zullen verder met u beslissen welke stap genomen kan worden. U kunt naar de huisartspost in Lelystad worden verwezen. Deze post bevindt zich aan de achterzijde van het ziekenhuis in Lelystad.
Buiten kantooruren verwijst ons antwoordapparaat naar dit nummer.

Waarnemende huisarts

Woensdag en donderdagmiddag wordt de praktijk waargenomen door mevr. M. Vermeulen, huisarts.

Wijzigingen

U wordt verzocht wijzigingen in gezinssituatie, verhuizingen en verandering van telefoonnummer zo spoedig mogelijk aan ons door te geven via dit formulier.