Overige informatie – Huisartsen Pauwendaal – Lelystad
Header afbeelding
Huisartsen Pauwendaal
Pauwenburg 160B 8226 TA
Lelystad

Overige informatie

Jaarverslag/beleidsplan

Privacyverklaring

Praktijk enquête

Klachten

Klagen heeft bij veel mensen een negatieve klank, het wordt vaak gezien als zeuren of mopperen. Dat is jammer, want het uiten van een klachten kan bijdragen aan verbetering. Een klachten kan ook een suggestie voor verbetering betekenen. Vaak zijn mensen bang om een klacht in te dienen. Blijven medewerkers wel aardig? Wordt ik nog wel goed geholpen? De angst voor zo’n reactie is begrijpelijk maar toch niet terecht. Alle medewerkers van Pauwendaal hebben geleerd dat op- en aanmerkingen en suggesties juist waardevol kunnen zijn. De medewerkers kunnen hier van leren.
Indien u ontevreden bent kunt u dit het beste bespreken met de betrokken persoon of met mw. Verhoog, praktijkhouder. Wilt u met iemand praten die geen betrokkene is, dan kunt u contact opnemen  met de klachtenfunctionaris. Voor de huisartspraktijken Pauwendaal is dhr. W. Bus aangewezen als klachten- en kwaliteitcoördinator. Hij is bereikbaar per e-mail: Bus@pauwendaal.nl
De mogelijkheid bestaat dat u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht. Met ingang van 2017 zijn de huisartsen van gezondheidscentrum Pauwendaal aangesloten bij  Stichting Klachten & Geschillen  Eerstelijnszorg (skge). Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl  ook kunt u hen eventueel telefonisch bereiken op nummer: 088-0229190.
Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klachten vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. De onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisarts. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl .

Formulieren

  • Urineonderzoek bij plasklachten (pdf)
    Graag dit formulier invullen en inleveren bij de te onderzoeken urine (in een afgesloten schoon potje met uw naam en geboortedatum)
    Liefst ochtend urine, inleveren voor 10uur in de ochtend, uitslagen zijn op te vragen na 14uur in de middag.
  • Verhuisbericht/verandering zorgverzekering (pdf)
    Indien uw woon/telefoon- of verzekeringsgegevens veranderen dan graag dit formulier invullen en bij de assistente inleveren

Websites van de andere disciplines in het gezondheidscentrum

Voor meer nuttige websites klik hier